contact
Bảng Giá Album Cưới
Album Studio
3.200.000
 • – Đia điểm: STUDIO
 • – Thời gian: 1/2 ngày – SP: Album 25×25 20 trang + 01 ảnh cổng + bộ ảnh để bàn + DVD slide
 • – Ngày chụp: 2 váy + 2 vest + áo dài và áo cặp
Liên Hệ
Album Phim Trường
4.500.000
 • – Đia điểm: Phim trường
 • – Thời gian: 1/2 ngày
 • – SP: Album 25×25 20 trang + 01 ảnh cổng + bộ ảnh để bàn + DVD slide
 • – Ngày chụp: 2 váy + 2 vest + áo dài và áo cặp
 • không phát sinh thêm
Liên Hệ
Album Bửu Long
5.490.000
 • – Đia điểm: Bửu Long
 • – Thời gian: 1/2 ngày
 • – SP: Album 25×25 20 trang + 01 ảnh cổng + bộ ảnh để bàn + DVD slide
 • – Ngày chụp: 2 váy + 2 vest + áo dài hoặc áo cặp
FREE TRIAL
Album Trị An
6.490.000
 • – Đia điểm: Trị An
 • – Thời gian: 1 ngày
 • – SP: Album 25×25 20 trang + 01 ảnh cổng + bộ ảnh để bàn + DVD slide
 • – Ngày chụp: 2 váy + 2 vest + áo dài hoặc áo cặp
Liên Hệ
Album Hồ Cốc
8.490.000
 • – Đia điểm: Hồ Cốc
 • – Thời gian: 1 ngày
 • – SP: Album 25×35 20 trang + 01 ảnh cổng + bộ ảnh để bàn + DVD slide
 • – Ngày chụp: 2 váy + 2 vest + áo dài hoặc áo cặp
Liên Hệ
Album Đà Lạt
12.490.000
 • – Đia điểm: Đà Lạt
 • – Thời gian: 2 ngày 1 đêm
 • – SP: Album 25×35 30 trang + 01 ảnh cổng + bộ ảnh để bàn + DVD slide
 • – Ngày chụp: 2 váy + 2 vest + áo dài hoặc áo cặp
Liên Hệ
Total: