contact
Bảng Giá Chụp Ảnh Chân Dung
Chân dung Nghệ Thuật
2.500.000
  • – Đia điểm: Tùy chọn
  • – Thời gian: 1/2 ngày – SP: file gốc từ 200, chỉnh sửa 15 ảnh – Trang điểm + Free Concept
Liên Hệ
Chân dung Nude Art
2.500.000
  • – Đia điểm: Tùy chọn
  • – Thời gian: 1/2 ngày – SP: file gốc từ 200, chỉnh sửa 15 ảnh – Trang điểm + Free Concept
Liên Hệ
Châ Dung Áo Dài
1.500.000
  • – Đia điểm: Tùy chọn
  • – Thời gian: 1/2 ngày – SP: file gốc từ 200, chỉnh sửa 15 ảnh – Trang điểm + áo dài
FREE TRIAL
Chân dung Teen
1.200.000
  • – Đia điểm: Tùy chọn
  • – Thời gian: 1/2 ngày – SP: file gốc từ 200, chỉnh sửa 15 ảnh – Trang điểm
Liên Hệ
Chân dung Doanh Nhân
2.000.000
  • – Đia điểm: Tùy chọn
  • – Thời gian: 1/2 ngày – SP: file gốc từ 200, chỉnh sửa 15 ảnh – Trang điểm + Vest
Liên Hệ
Total: