a
Mju Photo, thương hiệu chụp hình cưới được yêu thích nhất Biên Hòa. Studio gia đình và em bé, chân dung, thời trang, sự kiện Contact: 036.229.8835
Follow Us

Call Us: 036.229.8835

C3 Yết Kiêu, CP2, Long Bình, Biên Hòa

Follow Us :    
Mju Photo - Chụp Hình Cưới Biên Hòa > Album Cưới Phim Trường

Album Cưới Phim Trường

Style

Phim trường với những góc chụp phong phú, ngay gần Biên Hòa, chi phí thâp cùng với sự tiện lợi cho cả Dâu&Rể và photographer luôn là lựa chọn dễ dang nhất.

Biên Hòa chúng ta có thể lựa chọn các phim trường sau:

  1. Phim Trường Phương Anh
  2. Phim Trường Hera
  3. Phim Trường Cù Lao

Ori Vu